OUR 4th STC OFFER WINNER LIST


Tvs Star City Bike Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0179 Bir Singh 9805057304 Kandagai, Dalash (Kullu)

20’’ Led Tv Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0862 Jai Kumar 8261902009 Churag (Karsog)

Rice Cooker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0173 Ranbir Singh NA NA
2 0397 Karam Singh NA NA
3 0098 Chering Dolma NA NA
4 0610 Rakesh Kumar NA NA
5 0882 Mahinder Singh NA NA

Chapati Maker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0874 Kamal Kumar NA NA
2 0068 Hukkum Chand NA NA
3 0142 Manmohan NA NA
4 0480 Poul Thakur NA NA
5 0112 Mukesh Verma NA NA

Emergency Light Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0713 Prem Prakash NA NA
2 0513 Bhuteshwer NA NA
3 0709 Leela Devi NA NA
4 0363 Sneha NA NA
5 0871 Inder Raaj NA NA

Tata Sky Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0259 Yashwant Kumar NA NA
2 0212 Des Raaj NA NA
3 0208 Jitender Kumar NA NA
4 0716 Bhim Singh NA NA
5 0595 Surender NA NA

Kist Free Lucky Winners

S.No Customer Id Customer Name Kist Address
1 0178 Prakash Chand INR. 1000/- NA
2 0180 Naresh Kumar INR. 1000/- NA
3 0861 Manoj Kumar INR. 1000/- NA
4 0863 Geeta Ram INR. 1000/- NA