OUR 11th STC OFFER WINNER LIST


Tvs Star City Bike Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0027 Dev Mahasu Comnication 9882521451 Churag (Mandi)
2 0226 Prem Lal 9857514792 Not Updated
3 0455 Kavita 9467787776 Rohtak (Haryana)
4 0554 Nanak Caand 9418765910 Not Updated
5 0685 Ramesh Thakur 9817278268 Tanaji (Solan)

20’’ Led Tv Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0367 Sneha 9881787222 Not Updated
2 0610 Rakesh Kumar 9459266240 Not Updated
3 0672 Pankaj Kumar Not Updated Not Updated
4 0846 Krishan Not Updated Manlog (Solan)
5 0897 Prgati 8894070422 Not Updated

Rice Cooker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0040 Arvind Sharma NA NA
2 0093 Nand Lal NA NA
3 0242 Padam Nath NA NA
4 0527 Ravikant NA NA
5 0567 Sunil Kumar NA NA

Chapati Maker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0149 Yash Pal NA NA
2 0165 Kusum Rani NA NA
3 0272 Bhim Singh NA NA
4 0362 Ajay Kumar NA NA
5 0689 Anchal NA NA

Emergency Light Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0435 Duni Chand NA NA
2 0457 Gaurav NA NA
3 0727 Virender NA NA
4 0734 Hem Raj NA NA
5 0920 Pukar NA NA

Tata Sky Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0052 Pooja Sharma NA NA
2 0188 Faqir Chand NA NA
3 0306 Saaroj Devi NA NA
4 0477 Leela NA NA
5 0650 Padam Singh NA NA

Kist Free Lucky Winners

Customer Id Customer Id Customer Id Customer Id Customer Id
0225 0684 0454 0553 0026
0227 0686 0456 0555 0028
0671 0609 0362 0845 0896
0673 0611 0364 0847 0898