OUR 17th STC OFFER WINNER LIST


Tvs Star City Bike Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0836 Mahesh Kumar 945943119 Not Updated

20’’ Led Tv Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0026 Hem Raj n/a Not Updated

Rice Cooker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0132 Ravir NA NA
2 0946 T R Kirti NA NA
3 0214 Anamika NA NA
4 0967 Deepti NA NA
5 0318 Arti NA NA

Chapati Maker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0820 Ghanshyam NA NA
2 0805 Vikas NA NA
3 0190 Rohit NA NA
4 0162 Rakesh NA NA
5 0845 Narender NA NA

Emergency Light Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0021 Mahinder NA NA
2 0033 Lej Ram NA NA
3 0817 Sushma NA NA
4 0871 Inder Raj NA NA
5 0232 Nasib NA NA

Tata Sky Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0456 Bansi Lal NA NA
2 0882 Mahinder Singh NA NA
3 0278 Dumeshwar Singh NA NA
4 0504 Parveen NA NA
5 0589 Om Parkash NA NA

Kist Free Lucky Winners

S.No Customer Id Customer Name Kist Address
1 0835 Nand Lal INR. 1000/- NA
2 0837 Kavita INR. 1000/- NA
3 0741 Nandu INR. 1000/- NA
4 0743 Parmar INR. 1000/- NA