OUR 14th STC OFFER WINNER LIST


Tvs Star City Bike Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0056 Ramesh Kumar 8899329199 Not Updated

20’’ Led Tv Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0855 Baldev Chand 9816113603 Not Updated

Rice Cooker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0811 Nanak Chand NA NA
2 0560 Jeet Thakur NA NA
3 0832 Bishan Dass NA NA
4 0598 Chetan NA NA
5 0789 Dinesh Kumar NA NA

Chapati Maker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0464 Amar NA NA
2 0222 Keshav Ram NA NA
3 0846 Tak Singh NA NA
4 0367 T R Vharma NA NA
5 0423 Ram NA NA

Emergency Light Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0944 Masun NA NA
2 0516 Parkash NA NA
3 0202 Devi NA NA
4 0189 Devender Thakur NA NA
5 0683 Het Ram NA NA

Tata Sky Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0495 Mohan Lal NA NA
2 0375 Aaron NA NA
3 0601 Chayal Singh NA NA
4 0740 Harbans Parmar NA NA
5 0917 Vini NA NA

Kist Free Lucky Winners

S.No Customer Id Customer Name Kist Address
1 0055 Birla INR. 1000/- NA
2 0057 Ghansym INR. 1000/- NA
3 0854 Krishan Lal INR. 1000/- NA
4 0856 Sunil Kumar INR. 1000/- NA