OUR 13th STC OFFER WINNER LIST


Tvs Star City Bike Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0275 Yashwant Singh Not Updated Churag (Mandi)

20’’ Led Tv Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0915 Prem Lal Not Updated Not Updated

Rice Cooker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0805 Uma Dutt NA NA
2 0801 Veer Singh NA NA
3 0571 N Singh NA NA
4 0297 Ghanshym Dass NA NA
5 0397 Ram Singh NA NA

Chapati Maker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0208 Jitender Kumar NA NA
2 0277 Vikash NA NA
3 0572 Mahander singh NA NA
4 0496 Sarita NA NA
5 0722 Bhupender Singh NA NA

Emergency Light Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0501 Mittar Dev NA NA
2 0516 Parkash NA NA
3 0546 Duni chand NA NA
4 0425 Hardik Kumar NA NA
5 0691 Vikrant NA NA

Tata Sky Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0673 Shiv Dyal NA NA
2 0069 Parma Nand NA NA
3 0140 Pushp raj NA NA
4 0157 Khem Parkash NA NA
5 0440 Divash verma NA NA

Kist Free Lucky Winners

S.No Customer Id Customer Name Kist Address
1 0274 Happy INR. 1000/- NA
2 0276 Pushap raj INR. 1000/- NA
3 0914 Kuashal Chand INR. 1000/- NA
4 0916 Ravinder INR. 1000/- NA