OUR 12th STC OFFER WINNER LIST


Tvs Star City Bike Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0969 Rajesh Sharma Not Updated Churag (Mandi)

20’’ Led Tv Winner

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0518 T.R Sharma 9817793053 Not Updated

Rice Cooker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0019 Manish NA NA
2 0606 Megh Raj NA NA
3 0661 Tilak Raj NA NA
4 0998 Tej Gupta NA NA
5 0436 Thakur Dass NA NA

Chapati Maker Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0299 Het Ram NA NA
2 0508 Bahadur singh NA NA
3 0293 Anupama NA NA
4 0065 Naresh Kumar NA NA
5 0321 Ramesh NA NA

Emergency Light Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0435 Duni chand NA NA
2 0808 Dalip Sharma NA NA
3 0555 Lalit NA NA
4 0999 Ramesh NA NA
5 0906 Yuv raj NA NA

Tata Sky Winners

S.No Customer Id Customer Name Mobile Address
1 0284 Hari dass NA NA
2 0089 Ram Krishan NA NA
3 0983 Satya Parkash NA NA
4 0316 Man NA NA
5 0236 Harish NA NA

Kist Free Lucky Winners

S.No Customer Id Customer Name Kist Address
1 0968 Rajesh Kumar INR. 1000/- NA
2 0970 Mahi INR. 1000/- NA
3 0517 Urmila INR. 1000/- NA
4 0519 Het Ram INR. 1000/- NA